www.belgium.be Logo of the Belgian government

Disclaimer

Inhoudsbeleid

De informatie op deze website van de FOD Financiën, www.mijneerstewoning.be, is bedoeld om jongeren te informeren die hun eerste woning willen kopen of huren maar ook voor als ze als eigenaar optreden en hierover meer informatie willen. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tevens is de website gebaseerd op informatie verstrekt door FOD Financiën.  

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds FOD Financiën te raadplegen.  

De op onze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst (voor de Belgische wetgeving) of in het Publicatieblad van de Europese Unie (voor de Europese wetgeving) steeds voorrang.  

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, niet meer beschikbaar of bijgewerkt zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U mag ons deze onjuistheden uiteraard signaleren.

Wij leveren ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat onze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van onze website.