www.belgium.be Logo of the Belgian government

Toegankelijkheids-
verklaring

FOD Financiën, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving:
Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:
Website : www.mijneerstewoning.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De site werd recent opgeleverd en er werd een vereenvoudigde controle uitgevoerd, waarbij de belangrijkste problemen verholpen werden. Aangezien de site nog geen diepgaande audit heeft gehad, kunnen we niet uitsluiten dat er nog problemen kunnen zijn op de site.

Voorgestelde alternatieven

Gelieve contact op te nemen met internet@minfin.fed.beom problemen met de toegankelijkheid van deze site te melden.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

  • Stuur ons een e-mail op internet@minfin.fed.be of
  • Bel het contactcenter van de FOD Financiën op 02 572 57 57

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: 

Federale ombudsman 

Leuvenseweg 48 bus 6 

1000 Brussel

e-mail : mailto:contact@ombudsman.be

Website: federaalombudsman

Verbeteringsplan

Bij elke aanpassing op de site wordt maximaal rekening gehouden met de toegankelijkheid.  

Deze verklaring is op 04/04/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 04/04/2024