Loading
www.belgium.be Logo of the Belgian government
home

'Mijn eerste
woning'

je wilt kopen un bien immobilier?

Je bent eigenaar? Ben je  
eigenaar?

Ben je eigenaar van een onroerend goed, waarin je woont of dat je verhuurt, en wil je weten wat dit met zich meebrengt? En met welke kosten je te maken zult krijgen? Als het antwoord op deze vragen ‘Ja’ is, ben je aan het juiste adres. We hebben de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet die je kan helpen om onder meer het kadastraal inkomen, de onroerende voorheffing of de onroerende inkomsten beter te begrijpen.

1

Het kadastraal inkomen ...

Wat is het kadastraal inkomen?

Het is een fictief inkomen dat overeenkomt met het gemiddeld Jaarlijks netto-inkomen dat je onroerend goed (huis, appartement, grond, enz.) je zou opleveren op het referentietijdstip (tot nu toe is het referentietijdstip 1 Januari 1975). Het kadastraal inkomen is op federaal niveau vastgesteld door de FOD Financiën. Het moet niet worden betaald.

Het kadastraal inkomen van je onroerend goed dient als grondslag om de onroerende voorheffing te berekenen en de in de personenbelasting belastbare onroerende inkomsten te bepalen.

icone

Goed nieuws:

Je vindt het kadastraal inkomen van je onroerend goed terug op myminfin.be.

Ik ben niet akkoord met het bedrag van mijn kadastraal inkomen. Wat kan ik doen?

Je kunt een klacht indienen door een aangetekende brief naar de FOD Financiën te sturen.

2

Onroerende voorheffing ...

Wat is een onroerende voorheffing?

Het is een gewestelijke belasting die je elk jaar moet betalen op je onroerend goed. De berekening van de onroerende voorheffing van je goed gebeurt op basis van het kadastraal inkomen van je goed.

Het tarief van de onroerende voorheffing waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van je geïndexeerd kadastraal inkomen verschilt naargelang het gewest waar je onroerend goed zich bevindt.

icone

Goed nieuws:

In bepaalde gevallen heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Heb je een vraag over je onroerende voorheffing? Informeer je rechtstreeks bij het gewest waar je goed zich bevindt:

Mijn goed bevindt zich in het:

3

Onroerende inkomsten ...

Wat zijn onroerende inkomsten?

Het zijn de inkomsten die voortkomen uit je onroerend goed en die niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten of diverse inkomsten. Elke eigenaar wordt geacht onroerende inkomsten te ontvangen uit zijn onroerend goed ook al woont die er zelf in (het gaat dan om ‘fictieve’ inkomsten). De onroerende inkomsten worden bepaald op basis van je kadastraal inkomen of de huur die je ontvangt. Dit hangt dus af van hoe het onroerend goed wordt gebruikt.

Moet ik hierover iets vermelden in mijn belastingaangifte?

In principe zijn de onroerende inkomsten voor een goed waarin je woont vrijgesteld van belasting en moet je ze niet vermelden in je belastingaangifte.

icone

Goed nieuws:

Als je je kadastraal inkomen nodig hebt, kun je dit terugvinden via myminfin.be.

Heb je een hypothecaire lening en een individuele levensverzekering?

Weet dat ze je onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het gewest waar je bent gedomicilieerd recht geven op een belastingvoordeel.

icone

Goed nieuws:

Als je je belastingaangifte invult via myminfin.be (Tax-on-web), vind je daar de attesten terug van je hypothecaire lening en je individuele levensverzekering, maar ook hulp om de codes in te vullen.

4

Renovatie ...

Wil je je huis of je appartement renoveren?

icone

Goed nieuws:

Als je beroep doet op een aannemer die de materialen aankoopt en ze samen met de werken factureert, geniet je onder bepaalde voorwaarden van een btw-tarief van 6 % in plaats van 21 % op het geheel.


icone

Goed om te weten!

De wet Breyne beschermt je ten aanzien van bouwprofessionals.

  • Je wordt vergoed als de werken niet zijn uitgevoerd zoals gepland.
  • Je wordt beschermd tegen de eventuele insolvabiliteit van de verkoper.
5

Verhuren ...

Moet ik de huurovereenkomst registreren?

Huur je een huis of een appartement om er:

enkel
in te wonen

  • De eigenaar moet de huurovereenkomst registreren.
  • Je kunt ook zelf de huurovereenkomst registeren, maar dat is niet verplicht.
icone

Goed nieuws:

De registratie is gratis.


icone

Opgelet!

De huurovereenkomst moet worden geregistreerd binnen twee maanden na de ondertekening ervan.

in te wonen
maar ook beroepsactiviteit
in te oefenen

Ben je bijvoorbeeld kinesist en wil je een deel van het gehuurde goed gebruiken voor je praktijk?

  • De eigenaar of jij moet de huurovereenkomst registreren. Bespreek onderling wie dit doet.
icone idée

Opgelet!

In dit geval zijn er kosten verbonden aan de registratie en moet de huurovereenkomst worden geregistreerd binnen vier maanden na de ondertekening ervan.

Waarvoor dient een huurovereenkomst?

Wanneer een huurovereenkomst is geregistreerd en je een bewijs van registratie hebt ontvangen, heeft de huurovereenkomst een juridische waarde en kan niemand ze betwisten.

icone idée

Goed om te weten!

Je vindt de kopie van je geregistreerde huurovereenkomst terug op myminfin.be.


icone

Opgelet!

De huurovereenkomst moet zowel door de eigenaar als jezelf worden ondertekend.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst registreren?

Je hebt twee mogelijkheden:

Online

via myminfin.be (MyRent).

Dat is de gemakkelijkste en snelste optie.


icone

Opgelet!

Het ontvangstbewijs dat je krijgt in MyMinfin is geen bewijs van registratie, maar betekent alleen dat we je aanvraag goed hebben ontvangen.

Per post

Eerst moet je een standaardformulier aanvragen bij ons via de telefoon of via ons algemeen contactformulier.


icone

Opgelet!

Het kan tot 10 werkdagen duren voordat je het formulier per post ontvangt.


Moet ik de plaatsbeschrijving laten registreren?

Ja

Je moet de plaatsbeschrijving laten registeren. Die wordt bepaalde voorwaarden gratis ondergeregistreerd.

icone

Opgelet!

Als de plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst hoort die niet uitsluitend voor woondoeleinden is bestemd, moet er voor de registratie worden betaald.


Moet ik de bijlagen van de huurovereenkomst laten registreren?

Neen

Je moet de bijlagen van de huurovereenkomst niet laten registreren. Als je ze samen met je huurovereenkomst voorlegt, worden ze op hetzelfde moment geregistreerd.